Fundaţia GÂNDIREA este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, cultural-ştiinţifică, apolitică şi umanitară.
Deschisă faţă de orice opinii şi tendinţe cultural-ştiinţifice, Fundaţia GÂNDIREA nu profesează o specializare strictă, ci răspunde unei vocaţii pluridisciplinare cuprinzătoare, în care se includ ca aspecte de studiu şi surse de argumente: etnografia, istoria, lingvistica, filosofia şi arta, biologia, fiziologia, geografia şi geologia, evoluţia climei, factorii de mediu, arheologia, sociologia, psihologia ş.a.

SCOPURILE FUNDAŢIEI sunt:

1 Sporirea cunoştinţelor prin cerecetări pluridisciplinare privind evoluţia Europei şi a lumii din străvechea antichitate, din punct de vedere istoric, lingvistic, etnografic, arheologic, al condiţiilor de mediu etc.

2 Cercetări privind unitatea arhetipală a Europei ca temei şi premiză pentru unificarea acesteia în perspectivă.
Cercetarea şi evidenţierea contribuţiilor Spaţiului Carpatic, ale poporului român, la cultura şi civilizaţia Europei.

3 Stabilirea şi cultivarea de relaţii de colaborare cu oameni de cultură din varii domenii: lingvişti, istorici, etnografi, geografi, arheologi, antropologi etc., cercetători, studenţi, ingineri sau, pur şi simplu, amatori luminaţi din ţară şi din străinătate.

4 Editarea, publicarea şi difuzarea de cărţi, broşuri şi reviste, materiale audio şi video, CD-Rom de cultură, ştiinţă şi artă, printre care revista GETICA.

5 Organizarea pe cont propriu sau/şi în colaborare cu organizaţii cu preocupări şi scopuri similare din ţară şi din străinătate a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific (cursuri, conferinţe, mese rotunde, sesiuni de comunicări etc.) cu participare naţională sau internaţională. De asemenea, participă la astfel de manifestări organizate de asociaţii cu preocupări similare sau înrudite.

6 Din veniturile realizate, Fundaţia GÂNDIREA susţine proiecte de cercetare în domeniile sale de interes, îndeplineşrte sau participă la opere cu caracter ştiinţific, cultural şi umanitar.

Contact