Abonare la newsletter:

Fundaţia GÂNDIREA este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, cultural-știinţifică și educaţională, apolitică și umanitară constituita in anul 1995.
Deschisă faţă de orice opiniiși tendinţe, Fundaţia GÂNDIREA nu profesează o specializare strictă, ci răspunde unei vocaţii pluridisciplinare cuprinzătoare, în care se includ ca aspecte de studiu și surse de argumente: etnografia, istoria, lingvistica, filosofia și arta, biologia, fiziologia, geografia și geologia, evoluţia climei, factorii de mediu, arheologia, sociologia, psihologia și psihanaliza, mitologia și misteriologia, arhetipurile, simbolurile și metaforele, proverbele, poezia populară, legendele și basmele populare etc.
Cărţile și publicaţiile expuse pe acest site sînt scrise de specialisti din mediul universitar, academic si institute de cercetare, fie ca sunt incadrati sau liber profesionisti.

Scopurile Fundaţiei GÂNDIREA:

- Sporirea și răspândirea cunoștinţelor prin cercetări pluridisciplinare privind evoluţia Europei și a lumii din străvechea antichitate, din punct de vedere istoric, lingvistic, etnografic, psihologic etc.
- Cercetarea privind unitatea arhetipală a Europei ca temei și premiză pentru unificarea acesteia în perspectiv; cercetarea și evidenţierea contribuţiilor Spaţiului Carpatic, ale poporului român la cultura și civilizaţia Europei.
- Organizarea de activităţi de învăţământ pentru toate vârstele, în diverse domenii de activitate umană.
- Stabilirea și cultivarea de relaţii de colaborare cu oameni de cultură din varii domenii: lingviști, istorici, etnografi, geografi, arheologi, antropologi etc, cercetători, studenţi, ingineri sau, pur și simplu, amatori luminaţi din ţară și din străinătate.
- Editarea, publicarea și difuzarea de cărţi, broșuri și reviste, materiale audio și video, de cultură, știinţă și artă printre care revista "GETICA", precum și lucrări cu caracter didactic.
- Organizarea pe cont propriu sau/și în colaborare cu organizaţii cu preocupări și scopuri similare din ţară și din străinătate a unor manifestări cu caracter cultural, știinţific, didactic (cursuri, conferinţe, mese rotunde, sesiuni de comunicări etc.) cu participare naţională sau internaţională. De asemenea participarea la astfel de manifestări organizate de organizaţii cu preocupări similare sau înrudite.


Membri fondatori:
Ing. Gabriel Gheorghe
Prof. Univ. Dr. Nicolae P. Leonăchescu