ORIGINEA MITOLOGICĂ A “TÎRGULUI DE FETE” DE PE MUNTELE GĂINA


Ioan Bogdan

Originea mitologică a „Tîrgului de fete” de pemuntele Găina, Ed. Fundaţiei Gândirea, 2004, 88 p.

Pret 10 lei

Cuprins:

Studiu introductiv V
1 Generalităţi V
2 Opinii asupra lucrării VI
3 Originea acestor sărbători populare X
4 Rostul şi semnificaţia Nedeilor XVI
5 Semnificaţia termenului Nedeie XIX
6 Toponime Nedeia în prezent XIX
7 Siebenbiirgen XXIV
8 Privitor la Nedeia de pe muntele Găina XXVIII
Originea mitologică a Tîrgului de fete de pe muntele Găina 1
Cultul zeilor de munte 16
Importanţa tradiţiei Cultului Babei Dochia la poporul român 21
Numele Siebenbiirgen pentru Transilvania şi importanţa lui 26
Urmele cultului Mamei Mari în ţinutul Zarandului 40
NOTE