Fasti Getici o Gotici / Istorie getica sau gotica, Carlo Troya


Carlo Troya (1784-1858), un mare istoric italian, publică în 16 ani (1839-1855) o istorie a Italiei în Evul Mediu şi Codicele diplomatic Longobard care se întinde pe 8698 pagini, folosind surse disponibile în Italia, inclusiv cele din antichitate.

An: 2003
Pagini: 152
Editura Fundației Gândirea

Pret: N/A