Gabriel Gheorghe


Ing. GABRIEL GHEORGHE

Ing. GABRIEL GHEORGHE

Gabriel Gheorghe s-a născut în Bucureşti la 23 august 1929.

A absolvit în 1954 Institutul de Petrol şi Gaze, lucrînd ca inginer, proiectant şi cercetător ştiinţific între 1954-1957 (inginer la întreprinderea de distribuţie a gazelor, Bucureşti) şi 1964-1989 (inginer proiectant principal şi inginer proiectant şef, iar, între 1974 – 1989, proiectant tehnolog principal II – echivalent cu cercetător) în Institutul de cercetări şi proiectări pentru Petrol şi Gaze, ICPPG.

între 1957-1964 a fost închis, fiind implicat întâmplător într-un proces politic înscenat; achitat în 1970.

între 1957 – 1978, a publicat 6 cărţi cu conţinut tehnic.

I s-au recunoscut  contribuţiile ştiinţifice prin 2 Premii naţionale (pentru lucrări deosebit de valoroase în proiectare) în 1968 şi 1969, acordate de Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare.

A publicat peste 80  mari articole tehnice şi extratehnice în ţară şi în străinătate: Franţa, Italia, R.F.G. şi Belgia.

Din pasiune, după 1973, întreprinde cercetări proprii multilaterale ample în istorie, lingvistică, etnologie, paremiologie, chiar literatură şi arhitectură (ex.Critica stilului arhitectural  modern, Belgia) ş.a.,  realizând interesante contribuţii sub forma altor 5 cărţi. Pentru una dintre ele – Proverbele româneşti şi proverbele lumii romanice. Studiu comparativ, 1986 – a primit PREMIUL ACADEMIEI ROMÂNE în 1990, “S. Fl. Marian”. Studiul a 346 proverbe româneşti, comparate cu cele similare din alte limbi romanice, respinge părerile nefondate potrivit cărora paremiologia românească cuprinde multe proverbe împrumutate de la alte popoare.

Editează şi prefaţează alte 6 cărţi.

în anul 2001 publică o ediţie critică şi completă a Geticii lui Iordanes (sec. VI).

însă tema de bază a preocupărilor sale este evidenţierea contribuţiei istoriei românilor la istoria Europei, considerând că ele se suprapun pînă către epoca a doua a fierului (sec. VII î.e.n.). Membru în colegiul de redacţie al “Revistei de etnografie şi folclor”, fondează în 1990 Societatea cultural-ştiinţifică GETICA şi editura Gândirea (1990 – 1994), cu ajutorul cărora redactează şi publică 4 numere în 2 tomuri din revista “GETICA”, în 1992 – 1994, în care-şi expune o parte din studiile, argumentele sale pentru fundamentarea ipotezei că Spaţiul Carpatic este vatra Civilizaţiei euro-indiene.

O expunere completă a ipotezei şi argumentelor sale este pregătită în tomul III al acestei revistea cărei apariţie întârzie din lipsă de fonduri.

La simpozionul Civilizaţie şi geopolitică în Bazinul Carpatic, Bucureşti, 11-12 oct. 1999, are prilejul, pentru prima dată, să-şi supună teoria sa unei confruntări publice de cel mai înalt nivel ştiinţific, în comunicarea Spaţiul Carpatic – începutul civilizaţiei europene ? Nu au existat contraargumente. Participanţii au rămas blocaţi în faţa alternativei de a detrona teoria latinităţii limbii şi poporului român şi susţinerile unor consacrate nume din istorie.Redactat: Dan Stănescu2002

LUCRĂRI  DE  AUTOR:

(1) – Manualul inginerului petrolist, capitolul XX: “Obţinere, transport, depozitare,  distribuţie gaze şi proiectare utilaje, Ed.Tehnică., 1958.

(2) – Instalaţii sanitare în clădiri, E.T. 1958,  coautor

(3) – Instalaţii interioare de gaze combustibile. Proiectare, executare, exploatare, E.T. 1959.

(4) – Distribuţia şi utilizarea gazelor naturale. Proiectare şi execuţie, E.T. 1972

(5) – Exploatarea relelor şi instalaţiilor de gaze, E.T., 1975

(6) – Măsurarea debitelor  la fluide,E.T., 1978.

(7) – îndrumător pentru exploatarea reţelelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor, 1974.

(8) – Arta culinară. Mică enciclopedie practică, 1982, coautor;

(9) – Mitul potopului. Inadvertenţe în interpretarea religioasă, Ed. ştiinţa pentru toţi,1982;

(10) – Proverbele româneşti şi proverbele lumii romanice. Studiu comparativ, 1986

(11) –   Duh şi reverie, 1997

(12) – A. Dumitriu – Retrospective, 1991, ediţie şi prefaţă de G. Gheorghe

(13) – Gheorghe Eminescu – Amintiri, 1995, ediţie critică de G. Gheorghe

(14) – IordanesGetica, ediţie îngrijită şi comentarii de G. Gheorghe,2001, Fundaţia Gândirea, 151 p.

(15) – Studii de cultură şi civilizaţie românească, Fundaţia Gândirea, 2001, 135 p.

(16) – Revista “GETICA”, 1992 – 1994. Iată titlurile cîtorva articole:

– Franţa a fost românofonă

– Lingvistica, istoria …, defilee de erori

– Sarea, criteriu pentru regândirea  Istoriei

– Româna străveche – indo-europeana comună