Revista „Getica” nr. 5-6


„Getica” 5-6, Ed. Fundaţiei Gândirea, 2005, 284 p.

Cuprins:

Către cititor
Gabriel Gheorghe, O ipoteză nouă: Limba română ţărănească=indo-europeana comună (2)
Vasile Boroneanţ, Cercetări în zona cu cele mai timpurii aşezări stabile din Europa. Porţile de fier în epipaleolitic/mezolitic. Cele dintâi dovezi de sedentarizare.
Mircea Ţicleanu, Evoluţia climatică şi paleo-geografică a vetreiromâneşti în paleolitic, mezolitic şi neolitic
Dan Toma Dulciu, Rotacismul-fenomen fonetic sau regulă orto-grafică? În jurul unei teorii controversate
Dan Toma Dulciu, Epistola Episcopului Paul de Antiohia, sursă documentară inedită privind istoria Moldovei
Leonard Velcescu, Reprezentări statuare ale regelui Decebal

MATERIALE
Bonaventura Vulcanius, De literis et lingua Getarum sive Gothorum
Versiunea română: David Popescu (1905-1991)
BREVIAR
Joaca de-a geografia (Gabriel Gheorghe)
Cum se scriu cărţile (Gabriel Gheorghe)
Între „Dacologie” şi Uitologie (Gabriel Gheorghe)

PREZENTĂRI ŞI RECENZII
Terra Moldaviae (Angela Lucia Ciocârtea)
Mihai Vinereanu, Originea traco-dacă a limbii române (Gabriel Gheorghe)
Ion Pachia-Tatomirescu, Zalmoxianismul şi plantele medicinale (Nicolae Ţicleanu)
Vasile Lovinescu, Dacia Hiperboreană (Dan Toma Dulciu)
Gligor Popi, Românii din Banatul sârbesc (Aurelia Bălan-Mihailovici)
Leonard Velcescu, „Barbarii” (Daci) în sculptura romană. Studiu deiconografie antică

In MEMORIAM
Pandele Olteanu (1908-1995)
Gh. Focşa (1903-1995)
Flores Sententiarum

GRATULATIONES
Din activitatea Societăţii Cultural-Ştiinţifice GETICA.

Pret: 20 lei